Ing.David Jiruš

V roce 2003 jsem ukončil VŠ obor pozemní a průmyslové stavitelství. Po škole jsem nastoupil do projekční kanceláře. Vzhledem k nedostatku zkušeností z praxe jsem pracoval spíše jako kreslič než projektant...

Práce na stavbě mě ale vždy lákala a můj neuspokojivý pocit z působení v projekci mě nakonec k opuštění kanceláře přesvědčil. Od roku 2004 do roku 2015 jsem tedy pracoval jako mistr, stavbyvedoucí a v posledních letech jako hlavní stavbyvedoucí v místní stavební firmě. Jako stavbyvedoucí jsem denně řešil problémy na stavbě i v kanceláři. Na stavbě jsem měl na starost zejména celkovou koordinaci stavby, kvalitu práce a dodržení termínů. Byl jsem každodenně ve styku s investory, jejich technickými dozory, se subdodavateli, s úředníky, ale v největší míře s řemeslníky, kteří samotnou práci prováděli. V kanceláři jsem pak řešil faktury, smlouvy, cenové nabídky, objednávání materiálu, atd. Tato letitá praxe mi dala všeobecný přehled v oboru. Od roku 2008 jsem se navíc začal ve svém volném čase věnovat projektování staveb. Ke konci roku 2015 jsem ukončil povolání stavbyvedoucího a projektování a dozorování staveb se tímto stalo mou hlavní činností.