Projekční činnost

Provádím projektovou dokumentaci pozemních staveb v úrovni pro stavební povolení nebo pro provádění staveb. Mé projekty obsahují rovněž příslušné profese - elektro, voda, kanalizace, vytápění, plyn, VZT.

Mé služby v této oblasti: Projektovou dokumentaci zajistím včetně ostatních nezbytných dokladů – např. požárně bezpečnostní řešení, PENB (průkaz energetické náročnosti budov). V případě potřeby mohu zajistit např. radonový průzkum pozemku, hydrogeologický průzkum, projekt domovní studny, statický posudek. Na přání vypracuji výkaz výměr (slepý rozpočet), na jehož základě pro Vás mohou stavební firmy zhotovit své cenové nabídky.