Stavební dozor

Stavební dozor něco stojí, ale vynaložené peníze se zákazníkovi činností dozora minimálně částečně (ale někdy až mnohonásobně) vrátí zpět. Nicméně stále jsou lidé, kteří z nevědomosti či ve snaze uspořit spoléhají sami na sebe. Nad jejich historkami s drahými konci pak mnohdy jen nevěřícně kroutím hlavou.

Provedu kvalifikovaný stavební dozor při provádění stavby. Zajistím, aby byla dodržena odpovídající kvalita a technická správnost provedení. Mohu přebírat jednotlivé dokončené etapy stavby, navrhovat nebo schvalovat provedení případných změn stavby, kontrolovat a schvalovat průběžnou fakturaci atd. V neposlední řadě dohlédnu na to, aby provádějící firma nebo řemeslník „nevodili zákazníka za nos“.